Ойгархе (Oigarche)

Oigarche

С терминът ойгархе (oigarche) в сексологията се означава възрастта на настъпване на първото семеизхвърляне при момчетата. Обикновено първата еякулация е под формата на нощна полюция, земонстрираща се във възрастта между 11-12 години, докато към 14-тата година е характерна за половината подрастващи. При патологично преждевременно полово съзряване в научната литература е отбелязана първа полюция при момчетата на възраст 2 години, докато при синдрома на задържане на половото съзряване, полюцията може да се демонстрира като ойгархе на 18-19, дори и повече години. Обикновено към 16-17 години, почти 98.5% от юношите имат нощни полюции, като те се провокират и в по-ранна възраст, когато подрастващите започват активно да се занимават с мастурбационна активност. В определянето на възрастовите особености следва да се има предвид и влиянието на сексуалната акцелерация, която може да свали възрастта на поява на ойгархето с 1-2-3 години.

Самото полово съзряване се характеризира с увеличена секреция на хормони свързани с половата система и появата на вторичните полови белези. Активизиращата се хипоталамо-хипофизарна система отключва хормоналната и секреторна дейност на тестисите и възбудимостта на половия член. При това настъпва изменение във външния вид на момчето и преминаването му от юноша в младеж и мъж. Един от ранните признаци на приближаващото ойгархе е увеличението на обема на тестисите, което настъпва най-интензивно между 12 и 14 години.